Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego

 In Uncategorised

Szanowni Państwo,
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach RPO województwa pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszam wynik w/w postępowania.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: JIT SOLUTIONS Sp. z o.o.

Szczegółową informację zawiera Protokół z wyboru oferty z dn. 22.11.2017 r.

Gratuluję zwycięskiej firmie.

Z poważaniem
Maciej Wenta
Prezes Venska Sp. z o.o.