Treść ogłoszenia została zmieniona

 In Uncategorised

Szanowni Państwo,
zmieniono termin składania ofert z dnia 19.10.2017 do dnia 02.11.2017 roku oraz termin otwarcia ofert na dzień 03.11.2017 rok.
W konsekwencji zmieniono odpowiednio zapisy w zapytaniu ofertowym w punkcie VIII 2 i IX.
Treść ogłoszenia po zmianach została załączona poniżej.

Zapytanie ofertowe. Wersja przedłużenie terminu składania ofert

 

Venska_Bygg 2017