Wzrost potencjału eksportowego firmy Venska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku poprzez udział w branżowych targach budowlanych Nordbygg w Szwecji” w ramach zadania 3. projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim

 In Projekty UE

 

Umowa nr:  UDG-PBE.01.2017/046

Venska sp. z o.o. realizuje projekt „Wzrost potencjału eksportowego firmy Venska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku poprzez udział w branżowych targach budowlanych Nordbygg w Szwecji”  w ramach zadania 3. projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

Całkowity koszt realizacji Projektu 98602,00 PLN  

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu 78000,00 PLN  

Dofinansowanie ze środków europejskich  39000,00 PLN  

Opis i cele projektu:

Do głównych, krótkoterminowych celów Wnioskodawcy w ramach realizacji projektu należy nawiązanie kontaktów biznesowych z potencjalnymi kontrahentami z wybranych rynków zagranicznych poprzez:

– udział w dniach 10-13 kwietnia 2018 r w największych międzynarodowych targach branży budowlanej  NORDBYGG 2018

Do głównych, długoterminowych celów, które Wnioskodawca planuje osiągnąć dzięki realizacji projektu w ciągu, kolejnych 3 lat od jego zakończenia należą:

– sformalizowanie relacji z partnerami biznesowymi pozyskanymi podczas targów i konferencji branżowych, poprzez nawiązanie umów o współpracę oraz stały eksport produktów

-wzrost poziomu eksportu firmy,

-wzmocnienie konkurencyjności i wzrost rozpoznawalności firmy na arenie międzynarodowej.

Środki pozyskane w projekcie pozwolą na pokrycie części kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach NORDBYGG 2018, a także zostaną zainwestowane w przygotowanie oraz wytworzenie odpowiednich materiałów promocyjnych, m.in.: katalogów firmowych, ulotek produktowych, teczek papierowych itp.