Aluminium fönster och dörr

Fönster och dörrar i aluminium

Drutex fönster och dörrar i aluminium används huvudsakligen i offentliga byggnader och privata hus. De baseras på Aluprofsystem som ger möjlighet till bred användning, t.ex. användningen av så kallad ”kall profil” som uppdelar inre korridorer, användningen av ”varma profiler” som har varierad värmeisoleringsnivå, eller i fasader.

Både Drutex fönster i aluminium och Drutex dörrar i aluminum används alltmer utomhus, t.ex. i vinterträdgårdar och verandor.

De viktigaste fördelarna med fönster och dörrar i aluminium är:

  • hög hållbarhet,
  • motstånd mot väderförhållanden,
  • obständighet mot slitage,
  • inget behov av underhåll.

Högt pris kan betraktas som en nackdel.

Drutex fönster i aluminium:

MB-45 – de karakteriseras av ett modernt aluminiumsystem som används arkitektoniska element inomhus,

MB-70 – ett innovativt varmt aluminiumsystem som används arkitektoniska element utomhus,

MB-70HI – ett aluminiumsystem som används till att skapa värmeisolering och ljudisolering, och arkitektoniska element utomhus,

– MB-86SI – ett energieffektivt aluminiumsystem med ökad värmeisolering. Kan användas som arkitektoniska element utomhus.

Drutex dörrar i aluminium:

MB-45 – modern och jämn konstruktion,

MB-70 – moderna och mycket starka dörrar som har elegant design och hög säkerhetsnivå,

MB-70HI -moderna dörrar som karakteriseras av hög hållbarhet och energibesparing,

MB-78 EI – brandsäkra dörrar som har en utmärkt brand- och rökbarriär, och som har hög säkerhetsnivå,

– MB-86SI – dörrar med ökad värmeisolering.

drutex fönster i alluminium

Är du intresserad av denna produkt? Vi pratar svenska.

Kontakta oss.

Krystian Szpak

UTVECKLINGSCHEF

tel. SE +46 30 057 59 07

tel. PL +48 58 770 31 07

krystian.szpak@venska.eu