Venska Sp. z o.o. | ul. A. Grunwaldzka 163 | 80-266 Gdańsk | Polen | tel. +48 58 770 31 00 | fax +48 58 526 11 95 | NIP: PL7811893082

Maciej Wenta
VD
tel. +48 58 770 31 00

Paweł Kluska
EXPORTDIREKTÖR
TEL. +48 722 050 373

Bartłomiej Kłodnicki
EXPORTANSVARIG

TEL. PL +48 723 720 373

TEL. SE +46 300 575 909

Krzysztof Kotkiewicz
FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
tel. PL 48 58 770 31 04

tel. SE 46 300 575 904

Aleksandra Kuźniewska
FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL +48 58 770 31 06
TEL. SE +46 300 575 906

Anita Stadnik
FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL +48 58 770 31 00
TEL. SE +46 480 760 804

DOMINIK SZULC
FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL +48 723 720 373
TEL. SE + 46 300 575 909

Marta Nowosińska
JUNIOR FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL +48 58 770 31 06
TEL. SE +46 300 575 906

Katarzyna Zakrzewska
JUNIOR FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL +48 58 770 31 07
TEL. SE +46 300 575 907

Ewa Rękawiecka
JUNIOR FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST-BYGGMATERIAL
TEL. PL +58 770 11 24
TEL. SE +46 300 575 901

Justyna Węglewska
ADMINISTRATIV CHEF

TEL. +48 58 770 31 00

DOROTA WALKUSZ-RUDNICKA
BOKFÖRARE
tel. +48 724 300 223

Emilia Rutkowska
FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST

TEL. PL +48 58 770 31 01

TEL. SE +46 480 760 803

Joanna Fichtner

FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST

TEL. PL +48 58 770 31 00

TEL. SE +46 480 760 801

Agata Cieklińska
GRUPPCHEF

TEL. PL +48 58 770 31 03

TEL. NO +47 569 990 19

Adam Łukasik
FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL + 48 722 111 378
TEL. NO +47 569 990 19

Cezary Groblewski
JUNIOR FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL +48 58 770 31 00
TEL. SE +46 480 760 804

Alina Lewandowska
JUNIOR FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL +48 58 770 31 06
TEL. SE +46 300 575 906

Marta Buczyńska
JUNIOR FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL +48 58 770 11 25
TEL. SE +46 300 575 902

Jan Makowski
Fraktspecialist
TEL. +48 723 007 667

Agnieszka Czajka
BOKFÖRINGSANSVARIG
tel. +48 58 770 31 00

Małgorzata Makowska
BOKFÖRINGSANSVARIG
tel. +48 58 770 31 00

Leszek Nurzyński
FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
BERÄKNINGAR
tel. +48 58 770 31 00

Krystian Szpak
UTVECKLINGSCHEF

TEL. PL +48 58 770 31 07

TEL. SE +46 300 575 907

Agnieszka Milewska
FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST

TEL. PL +48 58 770 31 02

TEL. NO +47 569 990 14

Zuzanna Niewęgłowska
JUNIOR FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST

TEL.PL +48 58 770 11 27
TEL. NO +47 329 93 845

Aleksandra Zuzelska
JUNIOR FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST-KOMPOSITDÖRRAR
TEL. PL +48 58 770 11 22
TEL. NO +47 329 938 62

Julia Szwejkowska
JUNIOR FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL +48 58 770 41 19
TEL. SE +46 300 575 908

Paweł Milewski
Jurist
Tel. +48 505 598 314

Bartłomiej Węglewski
FINANSDIREKTÖR
tel. +48 58 770 31 00

Anna Nurzyńska
BOKFÖRINGSANSVARIG
TEL. +48 58 770 31 00

KONTAKTFORMULÄR

  Jag har läst VENSKAs sp. z o. o. integritetspolicy, där informmation angående behandlingen av personuppgifter av VENSKA sp. z o. o. samlas, dvs. jag har blivit informerad om mina rättigheter till att bl.a. få tillgång, ändra, radera, överföra, rätta, komplettera och begränsa personuppgifterna, samt om möjligheten att invända mot behandlingen av mina personuppgifter av VENSKA sp. z o. o.

  Jag samtycker till att VENSKA sp. z o.o. bearbetar mina personuppgifter som samlas för att hantera order av erbjudna av VENSKA sp. z o.o. Varor och Tjänster, med förbehåll att samtyckets återkallelse inte ska påverka överensstämmelsen med behandlingslagen baserat på samtycket givet innan dess återkallelse. Samtycket är frivilligt och du kan återkalla det när som helst genom att skicka ett meddelande till adressen biuro@venska.eu, däremot samtyckets återkallelse inte ska påverka överensstämmelsen med behandlingslagen baserat på samtyckets givet innan dess återkallelse.