Venska Sp. z o.o. | ul. A. Grunwaldzka 163 | 80-266 Gdańsk | Polen | tel. +48 58 770 31 00 | fax +48 58 526 11 95 | NIP: PL7811893082

Maciej Wenta
VD
tel. +48 58 770 31 00

Paweł Kluska
EXPORTDIREKTÖR
TEL. +48 722 050 373

Bartłomiej Kłodnicki
EXPORTANSVARIG

TEL. PL +48 723 720 373

TEL. SE +46 300 575 909

Krzysztof Kotkiewicz
FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
tel. PL 48 58 770 31 04

tel. SE 46 300 575 904

Aleksandra Kuźniewska
FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL +48 58 770 31 06
TEL. SE +46 300 575 906

Anita Stadnik
FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL +48 58 770 31 00
TEL. SE +46 480 760 804

DOMINIK SZULC
FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL +48 723 720 373
TEL. SE + 46 300 575 909

Marta Nowosińska
JUNIOR FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL +48 58 770 31 06
TEL. SE +46 300 575 906

Katarzyna Zakrzewska
JUNIOR FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL +48 58 770 31 07
TEL. SE +46 300 575 907

Ewa Rękawiecka
JUNIOR FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST-BYGGMATERIAL
TEL. PL +58 770 11 24
TEL. SE +46 300 575 901

Justyna Węglewska
ADMINISTRATIV CHEF

TEL. +48 58 770 31 00

DOROTA WALKUSZ-RUDNICKA
BOKFÖRARE
tel. +48 724 300 223

Emilia Rutkowska
FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST

TEL. PL +48 58 770 31 01

TEL. SE +46 480 760 803

Joanna Fichtner

FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST

TEL. PL +48 58 770 31 00

TEL. SE +46 480 760 801

Agata Cieklińska
GRUPPCHEF

TEL. PL +48 58 770 31 03

TEL. NO +47 569 990 19

Adam Łukasik
FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL + 48 722 111 378
TEL. NO +47 569 990 19

Cezary Groblewski
JUNIOR FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL +48 58 770 31 00
TEL. SE +46 480 760 804

Alina Lewandowska
JUNIOR FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL +48 58 770 31 06
TEL. SE +46 300 575 906

Marta Buczyńska
JUNIOR FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL +48 58 770 11 25
TEL. SE +46 300 575 902

Jan Makowski
Fraktspecialist
TEL. +48 723 007 667

Agnieszka Czajka
BOKFÖRINGSANSVARIG
tel. +48 58 770 31 00

Małgorzata Makowska
BOKFÖRINGSANSVARIG
tel. +48 58 770 31 00

Leszek Nurzyński
FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
BERÄKNINGAR
tel. +48 58 770 31 00

Krystian Szpak
UTVECKLINGSCHEF

TEL. PL +48 58 770 31 07

TEL. SE +46 300 575 907

Agnieszka Milewska
FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST

TEL. PL +48 58 770 31 02

TEL. NO +47 569 990 14

Zuzanna Niewęgłowska
JUNIOR FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST

TEL.PL +48 58 770 11 27
TEL. NO +47 329 93 845

Aleksandra Zuzelska
JUNIOR FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST-KOMPOSITDÖRRAR
TEL. PL +48 58 770 11 22
TEL. NO +47 329 938 62

Julia Szwejkowska
JUNIOR FÖRSÄLJNINGSSPECIALIST
TEL. PL +48 58 770 41 19
TEL. SE +46 300 575 908

Paweł Milewski
Jurist
Tel. +48 505 598 314

Bartłomiej Węglewski
FINANSDIREKTÖR
tel. +48 58 770 31 00

Anna Nurzyńska
BOKFÖRINGSANSVARIG
TEL. +48 58 770 31 00

KONTAKTFORMULÄR

  Zapoznałam/Zapoznałem się z Polityką Prywatności VENSKA sp. z o.o., gdzie znajdują się informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez Venska sp. z o.o. - tj. zostałam/zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do m.in.: wglądu, zmiany, usunięcia, przeniesienia, sprostowania, uzupełnienia oraz ograniczenia przetwarzania danych, jak również o możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez VENSKA sp. z o.o..

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VENSKA sp. z o.o. zbieranych celem realizacji zamówień na Towary i Usługi będące przedmiotem oferty VENSKA sp. z o.o., z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie wycofać wysyłając wiadomość pod adres biuro@venska.eu , jednakże wycofanie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.