Aluminium fönster och dörr

MB-45 | MB-70 | MB-70HI | MB78-EI

 

MB-70HI fönster och dörr

  • Konstruktionen är baserad på det beprövade, uppskattade och välutvecklade systemet MB-70,
  • Värmeisolering är även bättre än i MB-70 systemet,
  • U-värdet på en låg nivå (Uf= från 1,11 till 2,3 W/m2K beroende på använda profiler och tillbehör),
  • Speciella isolerande tillägg är placerade i den centrala isoleringskammaren,
  • Det finns ett brett färgurval i en standardpalett (180 RAL färger).
MB 70 HI Venska Drutex Partner

färg

alu

Är du intresserad av denna produkt? Vi pratar svenska.

Kontakta oss.

Krystian Szpak

UTVECKLINGSCHEF

tel. SE +46 30 057 59 07

tel. PL +48 58 770 31 07

krystian.szpak@venska.eu