Aluminium fönster och dörr

MB-45 | MB-70 | MB-70HI | MB78-EI

 

MB-78EI

Branddörr

  • Branddörr i systemet MB-78EI karakteriseras av täthet och brandskyddsisolering,
  • Dörrar uppfyller ständigt ökande polska och europeiska krav när det gäller konstruktionen som avgränsar en zon i en brinnande byggnad från vilken människor kan rymmas på ett säkert sätt,
  • Konstruktionen av MB-78EI är baserad på aluminiumprofiler med isolerande tillägg,
  • Branddörrar har ett lågt U-värde,
  • Systemet möjliggör montering av alla typiska brändsäkra glasrutor med lämpliga klasser,
  • I systemet kan man ha röktäta konstruktioner i flera möjliga varianter.
MB 78 Venska Drutex Partner

färg

alu
ZOBACZZAMKNIJ
3 people follow Venska_Drutex